Ipsos AS – Org nr 947 636 936

Trygt – Markedsundersøkelse

hvem ringer trygt

Hvem ringer ? Firmainformasjon

 • Ipsos as
 • Sjølyst plass 2, 0278 Oslo
 • ipsos.com/nb-no

Ipsos Norsk Monitor står fram som en unik, grundig sosiokulturell studie som har pågått siden 1985. Den gir en detaljert skildring av det norske samfunnet. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år fra 1985 og leverer uvurderlige tidsseriedata som strekker seg over 37 år. Om lag 3.800 respondenter besvarer hvert annet år omtrent 3.000 ulike spørsmål. Dette kraftfulle verktøyet bidrar til å beskrive og forklare samfunnsendringer, samt hvordan våre verdier påvirker holdninger og atferd.

Databasen rommer nå totalt cirka 67.500 fullstendige intervjuer samlet inn i perioden 1985–2022. Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 15 år, og undersøkelsen står på solid metodisk grunnlag og er dokumentert grundig.

Analyse av respondentbortfall og utvalgsskjevheter i Norsk Monitor etter 2021-runden er utført av professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og faglig leder for Norsk Monitor fra 1984 til 2022. Det finnes ingen tilsvarende databaser i Norge.

Databasens Temaer: Ipsos Norsk Monitor fungerer som en database og et trendverktøy for informasjon om markeder og samfunnsspørsmål. Brukere får tilgang til omfattende tidsserier og detaljert informasjon som er egnet for trendanalyse, forskning, strategiutvikling, kommunikasjon og markedsføring.

Undersøkelsen kartlegger ulike aspekter av folks liv, inkludert følgende temaer:

 • Grunnleggende verdier og holdninger
 • Egen tilværelse og relasjoner
 • Jobb og privatøkonomi
 • Arbeidsliv, næringsliv og organisasjonsvirksomhet
 • Samfunnet og samfunnsutviklingen
 • Bærekraft, klima og miljø
 • Politikk og samfunnsspørsmål, samt enkelte politiske saker
 • Tiltro til institusjoner, firmaer, selskaper
 • Transport, reise, ferie
 • Mat og drikke
 • Hus og hjem
 • Helse, idrett og trening
 • Fritidsinteresser, underholdning og kultur, frivillighet, shopping
 • Informasjon og medier

Ipsos Norsk Monitor inkluderer også en sosiografisk verdi-segmenteringsmodell basert på nordmenns ulike tilknytninger til grunnleggende verdier og holdninger.

Segmentering i NM: Test deg selv og finn ut hvor du befinner deg i verdikartet i Norsk Monitor: Meg selv i Norsk Monitor verdikartet.

Tilgang og bruk av databasen: Ipsos Norsk Monitor er en syndikert undersøkelse tilgjengelig gjennom abonnement. Data kan hentes via spesialutviklede nettbaserte oppslags- og analyseportaler for rask tilgang og enklere rapport- og analyseutvikling.

Abonnenter har muligheten til å inkludere egne spørsmål i spørreskjemaet, og referanser kan oppgis. Dagens brukere inkluderer norske forsknings- og undervisningsmiljøer, politiske partier, departementer, direktorater, interesseorganisasjoner, mediehus samt større bedrifter eller konserner.

Data i Norsk Monitor: Siste utgave av Ipsos Norsk Monitor (2022-utgaven) ble tilgjengelig i april 2022 og representerer den 19. utgaven. Neste utgave forventes i mars 2024, med frist for egne spørsmål satt til 14. juli 2023, forbeholdt abonnenter.

Norsk Monitor i media: Dokumenterte og tidsrelevante fakta fra Ipsos Norsk Monitor blir regelmessig referert i media. Eksempler inkluderer omtaler av nordmenns syn på privatisering, påvirkningen av økonomiske kriser på miljøengasjement, troen på gud, nordmenns syn på naturmedisin, Ipsos Almanac om oljeleting og bærekraftige energikilder med mer.

For mer informasjon: Ønsker du å vite mer om Ipsos Norsk Monitor, kontakt Seniorkonsulent John Spilling, prosjektansvarlig for undersøkelsen, via skjemaet nedenfor artikkelen eller direkte per telefon: 915 577 08.

Nummer rapportert eller knyttet til:
22954612 22954611 22954612 21319610 22954600 22954601 22954602 22954603 22954604 22954605 22954606 22954607 22954608 22954609 22954610 22954611 22954612 22954613 22954614 22954615 22954616 22954617 22954618 22954622 22954625 22954627 22954641 22954643 22954652 22954653 22954654 22954655 22954657 22954658 22954666 22954674 22954682 22954686 22954687 22954688 22954689 22954691 22954692 22954694 22954697 22954699 22954700 22954702 22954703 22954706 22954708 22954710 22954711 22954712 22954713 22954722 22954723 22954724 22954731 22954734 22954742 22954744 22954745 22954749 22954760 22954771 22954777 22954781 22954784 22954789 22954791 22954800 22954811 22954812 22954815 22954822 22954824 22954825 22954826 22954828 22954829 22954830 22954842 22954849 22954850 22954852 22954863 22954869 22954870 22954872 22954873 22954876 22954877 22954880 22954894 22954897 40020387 41551834 90067366 90928562 92414198 95249077 95523544

1 Comment

Add yours
 1. 1
  Anonymous

  Puzzle games often provide a great platform for mental stimulation and problem-solving, and if “https://connectionsnyt.us/” follows suit, it could be an enjoyable and intellectually rewarding experience.

+ Leave a Comment