Norstat AS – Org nr 992 058 323

Trygt – Markedsundersøkelse

hvem ringer trygt

Hvem ringer ? Firmainformasjon

  • Norstat as
  • Elveveien 34
  • Norstat.co

Norstat er et norsk selskap som spesialiserer seg innen datainnsamling for markedsundersøkelser. Etablert i 1997, har selskapet utviklet seg til å bli en ledende datainnsamler i Europa, og spiller en avgjørende rolle i å lette velinformert analyse og beslutningsprosesser.

Forpliktet til å opprettholde de høyeste standardene for data pålitelighet, benytter Norstat rettferdige og gjennomsiktige metoder for datainnsamling. Selskapet skryter av et omfattende internasjonalt panelnettverk og dyrker tillitsfulle forhold til respondenter for å samle kvalitetsdata om ulike temaer og målgrupper. Med vekt på både kvalitet og hastighet integrerer Norstat automatisering i sine prosesser for datainnsamling for å sikre effektivitet, sammen med robuste kvalitetssikringsmetoder for å opprettholde påliteligheten til innsamlet data. Alle operative aspekter følger etiske retningslinjer fastsatt av ESOMAR, noe som gjenspeiler selskapets forpliktelse til etiske praksiser i bransjen.

Norstats påvirkning strekker seg over ulike sektorer, og gir støtte til over 1800 markedsundersøkelsesfirmaer, merker, medie- og reklamebyråer, forlag og konsulentbyråer. Selskapets bidrag ligger i å akselerere datadrevne prosesser, og muliggjøre pålitelige forskningsresultater og innsikter innen markedet.

Utmærker seg gjennom en kombinasjon av ledende teknologi, en internasjonal tilstedeværelse og pålitelige relasjoner, er Norstat utstyrt med svært erfarne prosjektledere som benytter den nyeste teknologien og metodologiene for å levere skreddersydde, pålitelige data om ethvert tema eller målgruppe.

Per i dag gir Norstat tilgang til et stort antall respondenter på over 3 millioner fordelt på 19 land, med operative kontorer i 15 av dem. Med sin forpliktelse til etiske praksiser og datakvalitet står Norstat fram som et bemerkelsesverdig norsk selskap, som gir et betydelig bidrag til landskapet innen markedsundersøkelser på global skala.

+ There are no comments

Add yours